Dotace z JmK

V roce 2023 obdržela obec Bořitov z Jihomoravského kraje následující dotace:

Posílení akceschopnosti jednotky, Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2023. Dotace z JMK č. smlouvy JMK 083355/23/OKH.  Celková výše dotace 99000 Kč. 

V roce 2021 obdržela obec Bořitov z Jihomoravského kraje následující dotace:

Dotace na "Pořízení výbavy do vozíku OOB a VPPO pro členy jednotky" ve výši 99000,00 / z toho 32000,00 investiční a 67000,00 neinvestiční/. Číslo smlouvyJMK070924/21/OKH.
 
Dotace "Náš společný rok" ve výši 29000,00. Číslo smlouvy JMK071342/21/OSV.
 
Dotace "Restaurování památníku v Bořitově" ve výši 38000,00. Číslo smlouvy JMK072092/21/OK.


Podpora JSDH

Obec Bořitov obdržela na základě smlouvy č. JMK 059908/19/OKH s JMK dotaci ve výši 148000,00 Kč na Pořízení výbavy do vozíku OOB a VPPO pro členy jednotky. Dotace byla vyčerpána v plné výši a prostředky byly použity v souladu s účelem dotace.

Obec Bořitov obdržela v roce 2018 na základě smlouvy č. JMK055972/18/OKH od Jihomoravského kraje dotaci v celkové výši 150000,00 Kč na realizaci projektu "Oprava narušené příčky". Dotace byla využita v plné výši.

Obec Bořitov obdržela v roce 2018 na základě Smlouvy č. 052449/18/OKH dotaci od Jihomoravského kraje v celkové výši 181000,00 Kč. Dotace byla poskytnuta na pořízení nového přívěsu pro OOB a VPPO - přívěs a na pořízení nového přívěsu pro OOB a VPPO - autonomní dýchací přístroj vzduchový, náhradní tlaková láhev, přilba, svítilna a ochranné rukavice. Dotace byla použita v plné výši.

V roce 2016 poskytl Jihomoravský kraj obci Bořitov dotaci - Dotační program JSDH měst a obcí JMK 2016 ve výši 50000,00. Číslo smlouvy 036339/16/OKH. Dotace byla použita v plné výši na vybavení výstrojí a výzbrojí a opravu požární techniky.
 


Mezigenerační centrum Bořitov

Obec Bořitov obdržela na základě smlouvy č. JMK060160/19/OSV s JMK dotaci ve výši 47000,00 Kč na projekt Mezigenerační centrum Bořitov. Dotace byla použita v plné výši na vybavení Mezigeneračního centra v Bořitově - místnost v budově obecního úřadu (klub důchodců).

Obec Bořitov obdržela v roce 2020 z Jihomoravského kraje na základě smlouvy č. JMK066337/20/OSV dotaci ve výši 36000 Kč na vybavení Mezigeneračního centra v Bořitově.