Historie


klikni pro zvětšeníReprodukce tzv. Josefínské mapy z r. 1763 až 1769, která sloužila k vojenským účelům. Nyní je uložena ve vídeňském válečném archivu. Mapka zobrazuje Bořitov a jeho východní a jižní okolí. Za povšimnutí stojí určitě název naší obce, který je zde v němčině: "Porstendorf".  

Bule z Bořitova

Moravský vladycký rod z Bořitova u Černé Hory, kde je zmiňován roku 1477 Filip, nejstarší známý předek rodu. Mikuláš držel v polovině 16. století Bohuslavice u Telče, na nichž se jeho potomci připomínají ještě počátkem 17. století. Jiří Fridrich, poslední známý člen rodu, v době stavovského povstání neplnoletý, opustil Moravu a vstoupil do švédské armády, kde byl roku 1630 podplukovníkem jezdectva. Roku 1646 se zúčastnil švédského tažení do Čech a Moravy. 

Erbovník 2, Milan Mysliveček