19 březen 2024

Úpravy komunikace

 

Upozorňujeme občany, že od pondělí 18.3.2024 budou započaty práce na zpevnění komunikace od ulice Chlumská směrem k fotbalovému hřišti kolem Lysického potoka až po konec hasičské zahrady. Proto bude v rámci stavby v pracovní době zakázán vstup na tuto komunikaci.