23 květen 2024

Odečty vodoměrů

VAS, a.s. oznamuje, že od pondělí 27.5.2024 se budou provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili přístup k vodoměru nebo zanechali napsaný stav vodoměru na viditelném místě.
Domácností s nahlášenou výměnou vodoměru se toto sdělení netýká.