28 červen 2021

Finanční pomoc pro obce postižené tornádem

Obec Bořitov ve spolupráci se Sdružením místních samospráv organizuje finanční pomoc pro obce postižené tornádem na Jižní Moravě. Občané mohou do na OÚ poskytnout finanční dary pro tyto obce buď v hotovosti nebo převodem na účet. Finanční pomoc bude adresná a určená konkrétní obci, kterou si sami zvolíme. Všichni občané, kteří mají zájem pomoci, ať se hlásí na OÚ (případně na tel. 516 437 189), kde jim bude podána konkrétní informace. Občané sepíší s obcí jednoduchou darovací smlouvu.
Podle informací, které máme z krizových štábů, již není přijímána materiální pomoc, které je prozatím dostatek, takže tuto formu pomoci prozatím neorganizujeme.
Děkujeme všem, kteří poskytnou finanční pomoc.