22 únor 2023

​Oznámení - čištění Lysického potoka

Oznamujeme, že v termínu od 22.2.2023 bude předáno staveniště stavby  „Lysický potok v ř. km 0,650–1,000 v k.ú. Bořitov – nánosy“ zhotoviteli údržbových prací, kterým je Jiří Poslušný, se sídlem Vítězslava Nováka 83, 539 73 Skuteč a od tohoto termínu mohou být zahájeny údržbové práce na čištění Lysického potoka. Předpokládaným termínem dokončení je 28.4.2023.