Obec Bořitov

Obecní úřad Bořitov

Obec Bořitov
nám. U Václava 11
679 21 Bořitov
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa: 8:00 - 17:00

starosta: Ing. Břetislav Tesař
e-mail: starosta@boritov.cz
telefon: +420 724 185 516

místostarosta: Jiří Kovář
e-mail: mistostarosta@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189

administrativa: Lenka Štěpánková
e-mail: stepankova@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189

administrativa: Ivana Venclů
e-mail: venclu@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189
Znak obce

Aktuálně

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu a Mikulášská nadílka

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou, které se koná v neděli 26. listopadu 2017 v 16,00 hodin na náměstí U Václava. V programu vystoupí děti ZŠ a MŠ Bořitov. Bude zde možnost nákupu vánočních výrobků a výrobků dětí z mateřské a základní školy.

Poté bude následovat Mikulášská nadílka, která začne v 16,45 hodin na náměstí U Václava. Přijedou ČERTI, ANDĚLÉ A MIKULÁŠ z Lipůvky a mají pro vás připravený čertovský program.

Občerstvení zajištěno, těšíme se na vaši účast.

Samoobsluha přijme prodavačky

Samoobsluha - prodejna potravin Enapo Bořitov přijme prodavačku na hlavní pracovní poměr nebo důchodkyni na brigádu.
Informace na prodejně.

Lampionový pochod a vyhodnocení dýní - změna termínu

Z důvodu nepříznivého počasí se lampionový pochod a vyhodnocení nejkrásnějšího dýňového strašidýlka  30.10. ruší a přesouvá se na příští pondělí, t.j. 6.11.2017

Uzavření sběrného dvora v Černé Hoře 28.10.2017

Sběrný dvůr v Černé Hoře bude v sobotu 28.10.2017 uzavřen.

Aktuální informace o dopravní situaci v Černé Hoře 16.10. - 31.10.2017

V období od 16.10 do 31.10. bude probíhat oprava povrchu silnic II/377 a III/0432 v průtahu Černou Horou. Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti bude stavba rozdělena do následujících etap:
16.10. – 18.10. frézování stávajícího povrchu
19.10. – 20.10. úprava kanalizačních šachet a uličních vpustí
21.10. – 22.10. a případně 28.10. – 29.10. pokládka asfaltové vrstvy v úseku od křižovatky na Žernovník po okružní křižovatku. Pokládka bude probíhat na polovině vozovky, v druhém polovině bude veden silniční provoz. Autobusové zastávky budou přemístěny na ul. Budovatelskou.
23.10. – 26.10. pokládka asfaltové vrstvy v úseku od křižovatky na Žernovník po sil. I/43 ve směru na Brno. Autobusové zastávky Černá Hora nám. budou v provozu, autobusy od Brna pojedou po sil. I/43 přes OK do Černé Hory, na nám. U pivovaru se otočí a pojedou ve směru Lysice – Kunštát. Autobusové zastávky Černá Hora, na kopci budou v této etapě zrušeny bez náhrady.
Uvedené termíny se mohou v závislosti na počasí měnit, ale úsek od křiž. na Žernovník po OK se bude provádět pouze v nepracovních dnech.
Prosíme občany Černé Hora o trpělivost a účastníky silničního provozu, aby pečlivě sledovali a respektovali přechodné dopravní značení. Vedení dopravy a dopravní značení se bude velmi často měnit.
Tato oprava je prováděna s cílem zajistit rovný povrch vozovky a minimalizovat vliv dopravy na okolní nemovitosti při vedení objízdné trasy městys.
Podle informace z ŘSD, byla dne 3.10.2017 podána žádost na Ministerstvo dopravy ČR o vedení tranzitní dopravy nad 12t po trase Svitavy – Olomouc – Brno a obráceně.
Miloš Bažant
Správa a údržba silnic JMK