Důležitá informace Obecního úřadu Bořitov!!!

Dne 21.7.2021 proběhne v naší obci pravidelný svoz směsného komunálního odpadu. V rámci tohoto svozu označí pracovníci obecního úřadu nádoby na odpad identifikačním kódem.
Žádáme občany, aby vynesli před své nemovitosti všechny nádoby (popelnice), které využívají k uložení odpadu.  Je nutné  nádoby  označit popiskem nebo nálepkou s číslem popisným (např. 127). U bytových domů označit číslem popisným a příjmením (např. 127 Vopršálek). Osoby podnikající, které využívají služeb na svoz společnosti SUEZ, označí nádobu číslem popisným a písmenem P (např. 127 P).
Nádoby ponechte před domy ve dnech 21.7. až 22.7, dokud nebudou označeny.
Od tohoto svozu platí nové nařízení, že svozová firma již nebude vyvážet odpad v plastových obalech (pytlích), ale pouze v nádobách na odpad.
Neoznačená nádoba již nebude v následujícím termínu svezena!!!

Zpět ...