Dotace z JmK, podpora JSDH

Obec Bořitov obdržela na základě smlouvy č. JMK 059908/19/OKH s JMK dotaci ve výši 148000,00 Kč na Pořízení výbavy do vozíku OOB a VPPO pro členy jednotky. Dotace byla vyčerpána v plné výši a prostředky byly použity v souladu s účelem dotace.

Obec Bořitov obdržela v roce 2018 na základě smlouvy č. JMK055972/18/OKH od Jihomoravského kraje dotaci v celkové výši 150000,00 Kč na realizaci projektu "Oprava narušené příčky". Dotace byla využita v plné výši.

Obec Bořitov obdržela v roce 2018 na základě Smlouvy č. 052449/18/OKH dotaci od Jihomoravského kraje v celkové výši 181000,00 Kč. Dotace byla poskytnuta na pořízení nového přívěsu pro OOB a VPPO - přívěs a na pořízení nového přívěsu pro OOB a VPPO - autonomní dýchací přístroj vzduchový, náhradní tlaková láhev, přilba, svítilna a ochranné rukavice. Dotace byla použita v plné výši.

V roce 2016 poskytl Jihomoravský kraj obci Bořitov dotaci - Dotační program JSDH měst a obcí JMK 2016 ve výši 50000,00. Číslo smlouvy 036339/16/OKH. Dotace byla použita v plné výši na vybavení výstrojí a výzbrojí a opravu požární techniky.