Vizualizace návrhu revitalizace centra obce

Revitalizace centra obce zahrnuje prostor o velikosti cca 8.620 m2. Celkové řešení prostoru je motivováno drakem sv. Jiří, který je v erbu obce a současně je mu zasvěcen místní kostel. Tento motiv (především motiv dračího oka) je součástí celé koncepce řešení. Prostor by měl sloužit jako shromaždiště při poutích, jarmarcích, rozsvěcení vánočního stromu a jiných slavnostech. V prostoru náměstí je umístěno asi 16 laviček, 12 parkovacích míst pro automobily, nové veřejné osvětlení a celý prostor bude vysázen novými listnatými stromy a další zelení.
Prostor je rozdělen na jednotlivé části:
  • část vstupní, příjezdová se sochou sv. Václava, která bude osvětlena reflektory umístěnými v zemi
  • centrální část se zpevněnými plochami
  • část s objektem technického zázemí obce s garážemi na techniku, skladem, dílnou, místností pro zaměstnance obce a veřejnými WC s bezbariérovým přístupem
  • parková část s dětskými hřišti, outdoorovým fitness hřištěm a vodním prvkem.