Platba poplatků 2020

Platbu za odpady a psa je možné provést na účet obce číslo 6229631/0100, variabilní symbol (VS) číslo domu.
Výši poplatků  konzultujte:  telefon 516 437 189, e-mail  venclu@boritov.cz, podatelna@boritov.cz.

Zpět ...