Aktuální informace o dopravní situaci v Černé Hoře 16.10. - 31.10.2017

V období od 16.10 do 31.10. bude probíhat oprava povrchu silnic II/377 a III/0432 v průtahu Černou Horou. Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti bude stavba rozdělena do následujících etap:
16.10. – 18.10. frézování stávajícího povrchu
19.10. – 20.10. úprava kanalizačních šachet a uličních vpustí
21.10. – 22.10. a případně 28.10. – 29.10. pokládka asfaltové vrstvy v úseku od křižovatky na Žernovník po okružní křižovatku. Pokládka bude probíhat na polovině vozovky, v druhém polovině bude veden silniční provoz. Autobusové zastávky budou přemístěny na ul. Budovatelskou.
23.10. – 26.10. pokládka asfaltové vrstvy v úseku od křižovatky na Žernovník po sil. I/43 ve směru na Brno. Autobusové zastávky Černá Hora nám. budou v provozu, autobusy od Brna pojedou po sil. I/43 přes OK do Černé Hory, na nám. U pivovaru se otočí a pojedou ve směru Lysice – Kunštát. Autobusové zastávky Černá Hora, na kopci budou v této etapě zrušeny bez náhrady.
Uvedené termíny se mohou v závislosti na počasí měnit, ale úsek od křiž. na Žernovník po OK se bude provádět pouze v nepracovních dnech.
Prosíme občany Černé Hora o trpělivost a účastníky silničního provozu, aby pečlivě sledovali a respektovali přechodné dopravní značení. Vedení dopravy a dopravní značení se bude velmi často měnit.
Tato oprava je prováděna s cílem zajistit rovný povrch vozovky a minimalizovat vliv dopravy na okolní nemovitosti při vedení objízdné trasy městys.
Podle informace z ŘSD, byla dne 3.10.2017 podána žádost na Ministerstvo dopravy ČR o vedení tranzitní dopravy nad 12t po trase Svitavy – Olomouc – Brno a obráceně.
Miloš Bažant
Správa a údržba silnic JMK

Zpět ...