Zastupitelstvo obce

Starosta: Ing. Břetislav Tesař
Místostarosta: Jiří Kovář
Obecní rada: Alois Ťoupek
  PaedDr. Bohumír Verner
Ing. Tomáš Včelař
   
Předseda finančního výboru: Antonín Fojt
Předseda kontrolního výboru: Ing. Ludmila Matoušková
   
Členové Zastupitelstva obce:  
  Mgr. Crháková Ivana
Antonín Fojt
MVDr. Anna Holíková
Jiří Kovář
Zuzana Machorková
Ing. Ludmila Matoušková
Marie Petráková
Jiří Sedláček
Ing. Břetislav Tesař
Alois Ťoupek
Ing. Tomáš Včelař
Ing. Milan Venclů
PaedDr. Bohumír Verner
Michal Vyhlídal
Jaromír Zarboch