Dotace z JmK, podpora JSDH

V roce 2016 poskytl Jihomoravský kraj obci Bořitov dotaci - Dotační program JSDH měst a obcí JMK 2016 ve výši 50000,00. Číslo smlouvy 036339/16/OKH. Dotace byla použita v plné výši na vybavení výstrojí a výzbrojí a opravu požární techniky.