Obec Bořitov

Obecní úřad Bořitov

Obec Bořitov
nám. U Václava 11
679 21 Bořitov
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa: 8:00 - 17:00

starosta: Ing. Břetislav Tesař
e-mail: starosta@boritov.cz
telefon: +420 724 185 516

místostarosta: Jiří Kovář
e-mail: mistostarosta@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189

administrativa: Lenka Štěpánková
e-mail: stepankova@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189

administrativa: Ivana Venclů
e-mail: venclu@boritov.cz
telefon: +420 516 437 189
Znak obce

Aktuálně

Aktuální informace o dopravní situaci v Černé Hoře 16.10. - 31.10.2017

V období od 16.10 do 31.10. bude probíhat oprava povrchu silnic II/377 a III/0432 v průtahu Černou Horou. Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti bude stavba rozdělena do následujících etap:
16.10. – 18.10. frézování stávajícího povrchu
19.10. – 20.10. úprava kanalizačních šachet a uličních vpustí
21.10. – 22.10. a případně 28.10. – 29.10. pokládka asfaltové vrstvy v úseku od křižovatky na Žernovník po okružní křižovatku. Pokládka bude probíhat na polovině vozovky, v druhém polovině bude veden silniční provoz. Autobusové zastávky budou přemístěny na ul. Budovatelskou.
23.10. – 26.10. pokládka asfaltové vrstvy v úseku od křižovatky na Žernovník po sil. I/43 ve směru na Brno. Autobusové zastávky Černá Hora nám. budou v provozu, autobusy od Brna pojedou po sil. I/43 přes OK do Černé Hory, na nám. U pivovaru se otočí a pojedou ve směru Lysice – Kunštát. Autobusové zastávky Černá Hora, na kopci budou v této etapě zrušeny bez náhrady.
Uvedené termíny se mohou v závislosti na počasí měnit, ale úsek od křiž. na Žernovník po OK se bude provádět pouze v nepracovních dnech.
Prosíme občany Černé Hora o trpělivost a účastníky silničního provozu, aby pečlivě sledovali a respektovali přechodné dopravní značení. Vedení dopravy a dopravní značení se bude velmi často měnit.
Tato oprava je prováděna s cílem zajistit rovný povrch vozovky a minimalizovat vliv dopravy na okolní nemovitosti při vedení objízdné trasy městys.
Podle informace z ŘSD, byla dne 3.10.2017 podána žádost na Ministerstvo dopravy ČR o vedení tranzitní dopravy nad 12t po trase Svitavy – Olomouc – Brno a obráceně.
Miloš Bažant
Správa a údržba silnic JMK

Podzimní sběr papíru pro bořitovskou školu

Ve dnech 11. - 13. října organizuje ZŠ Bořitov již tradiční sběr odpadového papíru. Papír bude možné uložit netříděný do uzamykatelného kontejneru u mateřské školy v těchto termínech:
Středa   11.10. 9:00 – 18:00
Čtvrtek 12. 10. 7:00 – 18:00     
Pátek   14.10. 7:00 – 12:00
Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní.
Výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí ZŠ a MŠ Bořitov.
 

Strašidelný večerní pochod - pátek 13.10.2017

Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na  STRAŠIDELNÝ VEČERNÍ POCHOD, který se bude konat v pátek 13. října 2017. Sraz účastníků je v 18,30 hodin před Obecním úřadem Bořitov, odchod od OÚ až po setmění.
Je nutné si vzít  vhodnou obuv, baterky, čelovky apod. Pro účastníky bude vyznačena trasa, na které najdete několik stanovišť s překvapením v podobě pohádkových postav.
Pochod zakončíme na Hasičské zahradě, kde po příchodu děti dostanou párky, které si budou moci opéct. Poté vystoupí skupina Magnis s ohňovou show. Celá akce bude zakončena ohňostrojem.

Lampionový pochod a vyhodnocení nejkrásnějšího dýňového strašidélka

V pondělí 30. října 2017 v 17,15 hodin se uskuteční lampionový pochod k Halloweenu s vyhodnocením nejkrásnějšího dýňového strašidélka. Pochodu se mohou zúčastnit i ty děti, které nebudou mít vyřezanou dýni. Vyřezané dýně můžete přinést během dne na obecní úřad nebo nejpozději do 17 hod před obecní úřad, kde budou vystaveny.  Po dobu průvodu bude používán obecní rozhlas, prosíme proto o pochopení.
Na závěr proběhne vyhodnocení vyřezaných dýní. Nejlepší dýně budou odměněny. Děti i rodiče mohou přijít ve strašidelných maskách.
 

Dětská ambulance Černá Hora - 13.10.2017 dovolená

MUDr Ryzí, dětská ambulance Černá Hora, oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat  v pátek 13.10.2017.
Zastupovat bude MUDr. Miriam Mokrošová v ordinaci PLDD   v Lysicích, Komenského 429 od 7,30 do 9,30 hodin.